Coastal Site, #13, Mono Lake, oil on canvas, 40x30